Auteur: Peter Cools

Week van de club-API

Tijdens de week van 16 mei wil de VHV, samen met de clubs, de Aanspreekpunten Persoonlijke Integriteit (API’s) centraal stellen.

Bedoeling is deze personen meer kenbaarheid te geven bij het publiek.

Dit is nodig op regelmatige basis zodat iedereen gemakkelijk de weg vindt naar de club-API of federatie-API indien zij/hij daartoe nood heeft.

Binnen onze club HK Waasmunster kan je hiervoor terecht bij Ann De Laet.

Hoe je in contact kan komen met Ann lees je op onze HKW API pagina

Fijne Kerstdagen en Gelukkig Nieuwjaar

Beste leden, medewerkers, sponsors en sympathisanten,

2021 is voorbij, we zijn nog steeds niet ‘in het rijk der vrijheid’ beland, waar we af en toe toch konden van ‘proeven’.

Toch kijken we reikhalzend uit naar 2022, waar we zowel familiaal als sportief, op het nodige geluk hopen.

Wij blijven optimistisch en rekenen er op, om toch in 2022 ons 40-jarig clubbestaan, eindelijk te kunnen bekronen.

Alvast gezellige, sfeervolle eindejaarsfeesten gewenst voor jullie familie en dierbaren, het is jullie van harte gegund.

Met sportieve groeten,
HKW Waasmunster

Helpende handen gevraagd

Wij zijn als club steeds op zoek naar vrijwilligers. Onder het motto ‘vele handen maken het werk licht’ zoeken we ouders, groot- ouders, familieleden, vrienden, oud spelers, buren, sympathisanten en iedereen die de club en zijn leden een warm hart toedragen. Om onze club financieel draaiende te houden hebben we meer nodig dan de lidgelden en sponsoring. Hiervoor doen we een beroep op vrijwilligers om via events er voor te zorgen dat we financieel rondkomen én het lidgeld betaalbaar blijft.  
We zijn tevens op zoek naar, tafelverantwoordelijken, losse helpers voor events enzovoort. Zelfs een kwartiertje van uw tijd kan voor ons een grote hulp zijn.
Ben je zelf bereid of ken je iemand om een handje te helpen, neem dan snel contact op met één van onderstaande bestuursleden. 
Daarom deze warme oproep: stel je a.u.b. kandidaat en maak deel uit van onze gemotiveerde groep vrijwilligers.
Al de leden, jong en oud zullen je dankbaar zijn!!

Voorzitter André Smet                    andré@hkwaasmunster.be           0477   878760
Promotieverantw. Paul Dauwe     paul@hkwaasmunster.be              0477   606279
Jeugdverantw. Eddy De Vlieger   eddy@hkwaasmunster.be            0472   363697
Penningmeester Maarten Hofmanmaarten@hkwaasmunster.be     0485  668307

HKW-Voorbereiding seizoen 2021-2022 ging van start met trainers infomoment.

Om ‘bij te blijven’ én het seizoen 2021-2022 voor te bereiden, was een infosessie dan ook op zijn plaats, zeker naar de trainers toe. Een 8-tal gegadigden volgden dan ook met interesse het item taping, waarbij het accent werd gelegd op handbalspecifieke taping. Konnie werd dan ook gewillig ‘geslachtofferd’ om de theorie in praktijk te brengen.

Ook de nieuwe richtlijn jeugdopleiding, voorgesteld door de Vlaamse Handbalvereniging, werd door Eddy toegelicht en voorzien van de nodige pro’s en contra’s.

In een laatste sessie werd uitgekeken naar de toekomst van zowel senioren als jeugdspelers. Ondanks tal van onbekenden, zien wij toch hoopvol de start van het nieuwe seizoen tegemoet.

Week van de club-API

Van 17 mei t.e.m. 23 mei vindt in ons handbalmidden de “Week van de club-API” plaats.

Een club-API is een laagdrempelig aanspreekpunt, een vertrouwenspersoon binnen de club waarbij iedereen (spelers, ouders, trainers, medewerkers of andere betrokkenen) terecht kan met een vraag, vermoeden of klacht rond grensoverschrijdend gedrag of lichamelijke en seksuele integriteit. Dit kan gaan over seksueel grensoverschrijdend gedrag, pesterijen, fysiek of psychisch geweld, discriminatie…. Een API draagt er mee zorg voor dat het beleid voldoende aandacht geeft aan preventie van en omgaan met grensoverschrijdend gedrag.

Onze HKW API is Ann De Laet.

Hoe je in contact kan komen met Ann lees je op onze HKW API pagina