HKW met vakantie:

De wedstrijdkalenders raken stilaan ingevuld, ondanks er nog vele onbekenden zijn. Zo dienen er nog aantal versoepelingen toegekend alvorens de competities daadwerkelijk van start kunnen gaan.
Zowel bestuur als spelers kijken dan ook met belangstelling uit naar de eerste trainingen alsook de eerste wedstrijden, dit zowel voor onze jeugdspelers als senioren.
Zodra het licht op groen wordt gezet door de overheid, zullen we jullie tijdig informeren omtrent het hervatten van de handbalactiviteiten.
Intussen wensen wij alle ouders, spelers, medewerkers, sponsors en sympathisanten een deugddoende vakantie.

Jaarkalender:

Overzicht van alle geplande matchen van senioren en jeugdploegen: 

Mededeling:

We vernemen het overlijden van François Colman.

Mededeling bestuur:

Beste leden, ouders, medewerkers, sponsors en sympathisanten van Handbalklub Waasmunster

Reeds geruime tijd wordt onze “levensstijl” bepaald door de lockdown-verplichting, gelukkig zijn er al licht “positieve” signalen zichtbaar. We kijken dan ook hoopvol uit naar de toekomst, we durven zelfs al aan het post-Corona tijdperk te denken. Het spreekt dan ook voor zich dat deze periode gevolgen zal hebben voor onze club en dit op verschillende vlakken.
Maar weet dat wij vanuit het bestuur al heel wat werk verzetten achter de schermen om het nieuwe seizoen zo goed mogelijk voor te bereiden, geen tijd om stil te zitten, integendeel.

Financieel:

Zowel het niet kunnen doorgaan van de BBQ alsook de sterk gereduceerde Paas-chocoladeverkoop, dwingen ons om “andere bronnen aan te boren”, iets waar wij, het bestuur, volop mee bezig zijn!
Creativiteit in het vinden van alternatieven zal nodig zijn: jullie suggesties zijn altijd welkom. Om deze financiële aderlatingen goed te maken, zullen er wel wat inspanningen dienen geleverd te worden. Daarnaast is een nieuwe grote onbekende naar de toekomst toe, de inkomsten die we verwerven via sponsoring en subsidiëring. Ook onze sponsors krijgen te maken met deze crisis. Maar we hopen uiteraard met hen dat ze hun activiteiten opnieuw volop kunnen gaan ontplooien en zo onze samenwerking mee verderzetten. We duimen alvast.

Sportief:

HKW zal niet te lijden hebben onder de herindeling van bepaalde reeksen, doorgevoerd door de Vlaamse Handbalvereniging. We zullen meer duidelijkheid hebben na 20 mei 2020, limietdatum voor inschrijven in de competitie 2020-2021. We kruisen onze vingers, dat er niet al te veel forfaits vanuit clubs volgen, want dit heeft telkens een sneeuwbaleffect naar de daaronder gelegen reeksen.

Wat onze eigen HKW voorbereiding betreft naar het nieuwe seizoen toe: voorlopig moeten we het stellen met een “individuele voorbereiding” voor de senioren. Daarnaast werden “op papier” de groepstrainingen voorzien vanaf 1 augustus. Vandaar dan ook een oproep naar al onze spelers: werk aan jullie conditie, ook in deze moeilijke periode. Op deze wijze zullen de eerste trainingen als die er aankomen, geen “lijdensweg” betekenen, maar vertrek je al met een goede basis om te werken naar een optimaal seizoen.

Voor onze J16 is het wel jammer dat het tornooi in Denemarken (juli) wegens deze Corona-crisis niet kan doorgaan. Zodoende kunnen zij zich niet meten met de vele buitenlandse ploegen. Dit was voor hen toch het sportief hoogtepunt van het jaar. Maar uitstel is geen afstel: we kijken volgend seizoen hoopvol richting Denemarken of Zweden.

Tevens kunnen we al aangeven dat we naar volgend seizoen een aantal vernieuwingen zullen invoeren in de richting van het clubgebeuren, om een beter contact te hebben tussen al onze groepen: (jeugd-) spelers, trainers, ouderraad, bestuur. Je leest hierover nog te gepasten tijde. 

We zullen deze situatie nog een tijdje moeten “uitzieken”. 

Nooit eerder hebben we het belang van beweging en sport zo aan den lijve ondervonden, maar ook onze sociale contacten zo gemist. We kijken nu al uit om iedereen van onze HKW familie terug te mogen ontmoeten: een sterke familie waar elk lid zich goed voelt.

Het bestuur HK Waasmunster

Frank, Maarten, Geert, Paul, Jan, Eddy, Matthias, André en alle andere stille medewerkers.

HKW: van oud naar jong

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Jaarkalender hkw

Overzicht van alle geplande matchen van senioren en jeugdploegen:  KALENDER HKW 19-20a